No module Published on Offcanvas position
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 224 262 108 expynar@conferencepartners.cz

Úvod

 ONLINE WEBINÁŘE S TÉMATIKOU EXTRAPYRAMIDOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na III. ročníku EXPYnáře, online výukového webinářového programu pro extrapyramidová onemocnění, který pořádá Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Centrum extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Kurz se bude vysílat živě v těchto termínech: 15.09.2020, 13.10.2020, 10.11.2020, 15.12.2020 a 12.01.2021 a umožní Vám další vzdělávání v diagnostice a léčbě onemocnění bazálních ganglií. Výhodou zvolené on-line formy výuky je možnost připojení se do programu odkudkoliv z Vašich počítačů. Součástí programu bude i možnost diskuse a zodpovězení Vašich dotazů. Plánujeme opět možnost zpětného zhlédnutí všech dílů III. ročníku po odvysílání všech dílů.

Doufáme, že kurz bude pro Vás odborným přínosem a těšíme se na on-line shledanou.

 Za Centrum extrapyramidových onemocnění 1. LF UK a VFN

Hana Brožová a spolupracovníci

HB podpis